asio C++ library

PrevUpHomeNext

error::make_error_code (1 of 5 overloads)

asio::error_code make_error_code(
    basic_errors e);

PrevUpHomeNext