asio C++ library

PrevUpHomeNext

error::make_error_code (5 of 5 overloads)

asio::error_code make_error_code(
    ssl_errors e);

PrevUpHomeNext