asio C++ library

PrevUpHomeNext

ip::address_v6::v4_compatible

Create an IPv4-compatible IPv6 address.

static address_v6 v4_compatible(
    const address_v4 & addr);

PrevUpHomeNext