asio C++ library

PrevUpHomeNext

error::make_error_code (2 of 5 overloads)

asio::error_code make_error_code(
    netdb_errors e);

PrevUpHomeNext