asio C++ library

PrevUpHomeNext

ip::tcp::v6

Construct to represent the IPv6 TCP protocol.

static tcp v6();

PrevUpHomeNext