asio C++ library

PrevUpHomeNext

ip::tcp::v4

Construct to represent the IPv4 TCP protocol.

static tcp v4();

PrevUpHomeNext